Pianoles

Docent Hans Trip, Bachelor of Music in Education
 
Voor meer informatie over pianoles ga naar: 


https://HansTrip.nl

    

Pianoles voor jong en oud!

 

https://pianolessen-enschede.nl/

 
Is piano spelen altijd al een droom van je geweest?
Maak die droom dan nu waar!

 

 
Voor jong en natuurlijk ook voor oud, want je bent nooit te oud om te leren! Ook als je nog geen ervaring met zelf musiceren hebt of in het verleden ontmoedigende resultaten heeft gehad kun je leren piano spelen!
Muziek is prachtig om zelf te beoefenen en piano spelen is niet gebonden aan leeftijd, achtergrond of ervaring.
 
Leerlingen piano "klassiek" gaan op een prettige en ontspannen wijze individueel aangepast door een klassieke leergang die geheel voldoet aan de hedendaagse eisen na bijna 500 jaar ontwikkeling van de klaviermethoden en de pianomethoden van de 20e eeuw. Nieuwe leerlingen starten geheel vanuit de beginsituatie van de leerling zelf. 
Er is aandacht voor theorie, maar het praktisch musiceren staat in de muziekpraktijk voorop. Met individuele wensen en mogelijkheden wordt vanzelfsprekend rekening gehouden. 
Kinderen krijgen les op een pedagogisch verantwoorde wijze, waarbij rekening wordt gehouden met groei en ontwikkeling van het individuele kind.
Ook is het les krijgen in liedbegeleiding op de piano een van de mogelijkheden, dit geldt zowel voor klassiek pianoles als voor pianoles lichte muziek.

 

 
Mail: info@hansmusic.nl